• Välkommen Citizens!

   

   

  Först kanske vi ska presentera oss. Vi är den skandinaviska Star Citizen klanen Asgard Fleet. Vi såg att många skandinaviska spelare önskade att det skulle finnas en skandinavisk klan där vi kan kommunicera på vårt modersmål och spela med andra skandinaver.

   

  Målet med våran Organisation

  Vårt mål är inte att bli en organisation med tusentals medlemmar, då det är svårt att få sin röst hörd. Utan vi vill att alla ska kunna få vara med och bestämma på ett demokratiskt sätt. Vi är inte heller en organisation som tror på styrka i antal utan på kvalitet hos gruppen som kan samarbeta skickligt. Vi vill skapa en bra organiserad grupp spelare som är starka i det vi gör. Bra kommunikation, bra spelare och ha kul. Det är ett recept på framgång.

   

  Vad kan du förvänta dig av oss?

  Som en medlem av Asgard Fleet kan du lita på att alla medlemmar kommer att möta dig med respekt, bra attityd och vänskap, att alltid ha ryggen fri var du än befinner dig i rymden.
  Asgard Fleet kommer alltid respektera allas åsikter och arbeta för demokratiska beslut fattas så att varje medlem får sin röst hörd.
  Det spelar ingen roll om du vill flyga solo, eller delta i storslagna strider, flyga trade rutter eller jaga banditer. Du får spela som du vill.
  Som medlem i Asgard Fleet skall du inte känna någon press på dig som spelare och känna att du måste spela ett visst antal timmar i veckan, utan vi anpassar oss till medlemmarna på sådant sätt att du själv bestämmer när du vill och kan spela oavsett hur länge eller ofta.
  Det enda kravet är att du har kul och respekterar din medspelare.
  För att spela Star Citizen i Asgard Fleet måste du även bli medlem i Asgard Gaming så skriv in dig här på hemsidan och mycket välkommen i gemenskapen.

 • CHARTER/RULES FOR ASGARD FLEET


  Att vara en medlem av Asgard innebär att du ska behandla alla andra medlemmar med respekt, och det gäller även för andra star citizens. Kränkande, sårande eller hatiska beteende tolereras inte. Sexuell eller religiös diskriminering kommer inte att tolereras.. Trolling av andra medlemmar kommer inte att tolereras. Diskussioner rörande politik och religion skall hållas utanför Teamspeak. Vi baserar våran klan på ett demokratiskt system och vill att samtliga medlemmar ska vara en del i beslutsprocessen. Och att alla medlemmar ska kunna göra sin röst hörd och få sin åsikt vägd. High Command sitter vid rodret medan det är medlemmarna som ror. Klanens grundpelare baseras på våra ledord, Ära Heder Lojalitet och Broderskap. Och samtliga medlemmar förväntas alltid följa dessa ledord och låta dom inverka på era beslut. En krigare som lever upp till dessa ledord säkrar sin plats med gudarna i Valhall.

  Våra principer.

  Griefing är oacceptabelt. Vi kommer att arbeta för och bygga vårt spelande på respekt och rättvisa. Ta vad du behöver, ge när du kan. Vad sägs och görs i Asgard stannar i Asgard. Först och främst Ha roligt!

  Härda upp, du är väl en Viking?!

   

  Code of Conduct.

  §1. Var inte ett rövhål, skapa inte en massa drama.
  §2. Ingen piratverksamhet/griefing.
  §2.1 illegal verksamhet kan ses mellan fingrarna. Extra ordinär illegal verksamhet kan också ses bort men dock ej om de förekommer med för frekventa sammanträffanden.
  §2.2 Med uppsåt att anfalla utan anledning för att beslagta/skadegörande någon annans egendom.
  §3. När du blir attackerad finns det inga regler, gör motstånd på de sätt du tycker är lämpligast.
  §4. När du flyger med eller företräder Asgard måste medlemmarna använda Asgard tag hela tiden, gäller ej paintjobs.
  §5. Vi uppmanar alla medlemmar att vara aktiva på Teamspeak. Teamspeak är en integrerad del av vår organisation och det kommer krävas av medlemmar att vara inne på våran Teamspeak under sanktionerade händelser.
  §6. Medlemmarna måste behandla alla andra medlemmar med respekt. Missbruk, sårande eller hatiska beteende tolereras inte. Sexuell eller religiös diskriminering tolereras inte. Asocialt beteende som resulterar i utfrysning av medlemmar i och utanför spelet kommer inte att tolereras. Trollning av medlemmar kommer inte att tolereras. Att stjäla tillgångar i spelet från andra medlemmar kommer inte att tolereras. Vi Anser att detta är fallet för alla spelare i spelet.
  §7. Om du har ett problem eller oenighet med en annan medlem så lös den med inblandade parter snarast, Om incidenten inte går att lösa så finns det en klagomåls kommitté att vända sig till.
  §8. Vi alla gillar att svära, då och då. Men det finns en gräns och personen kan uppmanas att flytta ut ur en kanal på Teamspeak eller tona ner det.
  §9. Medlemmarna kan bjuda in vänner till Teamspeak. Dock måste gästerna åtföljas av en medlem av Asgard. Asgards medlemmar kommer att ansvara för sina gästers beteende.
  §10. Medlemmarna får inte ta bort objekt eller tillgångar ur organisationen för personlig vinning.
  §11. Medlemmar ska vända sig till High Command eller annan ledande person om osäkerhet rörande ens egna befogenheter uppstår. Du som medlem av Asgard får inte på eget bevåg tala för klanen eller ingå i avtal som rör klanen. Detta skall du söka godkännande för från High Command.
  §12. Medlemmarna får inte dela information som beskrivs på forumet eller som talas över Teamspeak med utomstående. Vid misstanke att detta skett ska det anmälas till någon inom High Command!
  §13. Medlemmarna måste se till så att man agerar på ett godtagbart sätt på offentliga platser och i chattrum så att man ej på något sätt kan skada Asgards avsedda rykte, PR eller diplomatisk situation.
  §14. Fuska är strikt förbjudet.
  §15. Vi har högt i tak när det kommer till vilka ämnen och dialoger som sker internt bland medlemmarna, dock kan det finns tillfällen där dialoger mellan en eller flera medlemmar kan gå över en gräns där en eller flera parter direkt eller indirekt kan uppleva situationen som besvärande. Därför är det viktigt att ha i åtanke hur man uttrycker sig själv och tänka efter hur andra individer kan påverkas av vad du säger. En part som skapar en obekväm situation för en eller flera medlemmar genom sitt beteende kan i första fallet bli tillsagd och eventuellt uteslutas vid allvarlig överträdelse.
  §16. Information rörande Asgards planer,strategiska mål eller information som kan komma att skada Asgard eller dess samarbetes partners får inte delas med andra organisationer, utan Ministry of defence tillgodoseende.

  OBS. saker kan komma att tas bort eller läggas till.